El coneixement de la normativa aplicable és la clau de les diferents portes al desenvolupament empresarial.
 • Estudi i preparació d’escriptures notarials
 • Assessorament jurídic d’empreses
 • Constitució de societats
 • Elaboració i modificació d’estatuts
 • Domiciliació de Societats
 • Compravenda de participacions
 • Redacció de documents mercantils
 • Planificació d’estructures societàries
 • Modificació i dissolució de societats
 • Contractes
 • Conflictes societaris
 • Govern Corporatiu