Un suport i aportació d’eines i recursos en els primers passos per materialitzar els seus projectes.

  • Anàlisi jurídica-fiscal previ a la creació de l’empresa
  • Estudi de viabilitat i pla d’empresa
  • Autònoms.
  • Representació en les relacions amb determinades entitats públiques