Crear i/o adequar la seva empresa a les exigències de seguretat, formació i protecció com a mecanisme de prevenció, ètica empresarial i distinció competencial.