Responsabilitat Penal de les Empreses i els Programes de Compliance

Mitjançant la reforma 5/2010 de 22 de juny del Codi Penal s’introdueix la Responsabilitat Penal de la Persona Jurídica perdent el precepte “societas delinquere senar potest”, la seva aplicabilitat pràctica.

Davant l’aprovació de la Llei Orgànica 1/2015 de 30 de març es crea una relació ineludible entre la responsabilitat penal instaurada sobre la persona jurídica i el “degut control” del compliment normatiu a exercir per la mateixa.

És per això, que des del nostre despatx creiem que s’ha tornat, a més d’un imperatiu deontològic, una necessitat legal bàsica el disseny i implementació de sistemes de prevenció i gestió, així com de supervisió i control adequats dins de l’empresa, denominats Programa Corporate Compliance.

  • Programa Corporate Compliance
  • Anàlisi de riscos penals
  • Implantació de mesures de prevenció
  • Formació a treballadors, directius i responsables del compliment normatiu
  • Creació i gestió del Canal de denúncies
  • Auditorias complementàries