Per explicar-vos què són els Programes de Compliance és imprescindibles conèixer la reforma legislativa del 2010 en la que s’atorga per primer cop la Responsabilitat Penal de les Persones Jurídiques.

D’aquest manera, el precepte que tots devem haver escoltat “societas delinquere non potest” va perdre el sentit convertint-se en “societat delinquere et punire potest” per diferents raons:

 • La primera, va ser i és evitar que les persones jurídiques, subjectes de dret i a les que l’ordenament jurídic atorga drets i obligacions fossin un vehicle per a la realització de delictes amb total impunitat.
 • Involucrar a socis i administradors en la promoció de conductes ètiques i en base a la normativa i en evitar el comportaments delictius
 • I finalment i principal perquè sinó s’hagués continuat trampejant la situació més temps, son les constants reivindicacions al respecte des d’àmbits internacionals.

Si que és cert que a partir del 2010 apareix aquesta responsabilitat penal i es parla del degut control que ha de mantenir les corporacions per a evitar la comissió de delictes en el si de les empreses, però era algú molt genèric, poc pràctic i comprensible.

És al 2015 quan el legislador donada l’ambigüitat de la responsabilitat i el degut control exposat en la modificació anterior es veu amb l’obligació d’aclarir certs aspectes, tal i com es planteja en el preàmbul de la Llei 1/2015

“La reforma porta a terme una millora tècnica en la regulació de la responsabilitat penal de les persones jurídiques, introduïda en el nostre ordenament jurídic per la Llei Orgànica 5/2010, de 22 de juny, amb la finalitat de delimitar adequadament el contingut del «degut control», la falta del qual permet fonamentar la seva responsabilitat penal.”

 En aquest sentit no només s’estableix quines persones poden dur a terme delictes que derivin en la Responsabilitat Penal de les Persones Jurídiques, els delictes específics i les penes, sinó que també presenta quins mètodes o condicions pot dur a terme l’empresa per a quedar exempta de responsabilitat penal. Serien:

 • Haver adoptat i executat amb eficàcia, abans de la comissió del delicte, models d’organització i gestió que inclouen les mesures de vigilància i control idònies per prevenir delictes de la mateixa naturalesa o per reduir de manera significativa el risc de la seva comissió;
 • La supervisió del funcionament i del compliment del model de prevenció implantat ha estat confiada a un òrgan de la persona jurídica amb poders autònoms d’iniciativa i de control1 o que tingui encomanada legalment la funció de supervisar l’eficàcia dels controls interns de la persona jurídica;
 • Que els autors individuals han comès el delicte eludint fraudulentament els models d’organització i de prevenció
 • I que no s’hagi produït una omissió o un exercici insuficient de les seves funcions de supervisió, vigilància i control per part de l’òrgan al qual es refereix la condició 2a.


1
Òrgan de control i supervisió

Aclareix el legislador que en petites i mitjanes empreses, és a dir amb actius de menys de 11.4 milions €, menys de 22.8 milions € de facturació i menys de 250 treballadors, aquest òrgan podrà ser el consell d’administració i/o l’administrador (31 bis 3). Des del meu punt de vista una errada amb totes les lletres. Quina confiança pot suscitar que a qui hagis de denunciar pugui estar involucrat? O tingui millor o pitjor relació amb els involucrats?

En els programes que nosaltres hem anat realitzant aconsellem dins del manteniment un recolzament extern del òrgan de compliment. És a dir nosaltres gestionem el canal de denuncies i en fem una primera valoració per donar major seguretat, credibilitat i eficàcia al programa de prevenció de delictes.

MODELS D’ORGANITZACIÓ I GESTIÓ/ PROGRAMES COMPLIANCE/ PROGRAMES DE PREVENCIÓ DE DELICTES. El legislador esmenta els següents requisits:

 • Identificaran les activitats en l’àmbit puguin ser comesos els delictes que han de ser previnguts.
 • Establir els protocols o procediments que concretin el procés de formació de la voluntat de la persona jurídica, d’adopció de decisions i d’execució de les mateixes amb relació a aquells.
 • Disposar de models de gestió dels recursos financers adequats per impedir la comissió dels delictes que han de ser previnguts.
 • Imposar l’obligació d’informar de possibles riscos i incompliments a l’organisme encarregat de vigilar el funcionament i observança del model de prevenció.
 • Establiran un sistema disciplinari que sancioni adequadament l’incompliment de les mesures que estableixi el model.
 • Realitzaran una verificació periòdica del model i de la seva eventual modificació quan es posin de manifest infraccions rellevants de les disposicions, o quan es produeixin canvis en l’organització, en l’estructura de control o en l’activitat desenvolupada que els facin necessaris.


PER ACONSEGUIR L’ÈXIT
en la implantació els programes de Compliance són fonamentals les següents:

1.- La correcta seqüenciació de les activitats que han de dur-se a terme, agrupades en un conjunt de fases que marquin el full de ruta dels models d’organització i gestió.

 

PREVENCIÓ – DETECCIÓ – REACCIÓ

 

PREVENCIÓ:

 Anàlisi activitats segons la freqüència de comissió de delictes i les conseqüències derivades de la mateixa comissió.

Codi ètic

Formacions

 DETECCIÓ:

 Canal de denuncies

Controls periòdics

 REACCIÓ:

Investigacions

Mesures disciplinàries

 2.- Demostrar un compromís real i complert davant el compliment ètic i normatiu, mitjançant un programa de Compliance fet a mida per la teva empresa, no agafant models base de llarga tirada.

“No és infreqüent en la pràctica d’altres països que, per reduir costos i evitar que el programa s’allunyi dels estàndards de la indústria dels compliance, les companyies es limitin a copiar els programes elaborats per altres, fins i tot pertanyents a sectors industrials o comercials diferents. Aquesta pràctica suscita serioses reserves sobre la pròpia idoneïtat del model adoptat i el veritable compromís de l’empresa en la prevenció de conductes delictives “.

 No val tampoc en fer els programes i no tornar a saber-ne res, els models esmentats pel legislador han d’estar presents en el dia a dia de l’activitat empresarial, amb accions enfocades a la seva promoció (de dalt a baix), supervisió i verificació.

LA IMPORTÀNCIA de tenir un Programa de Compliance no resideix únicament en buscar una exempció a la responsabilitat Penal de la Persona Jurídica, sinó que el punt més rellevant a remarcar i el que espero haver transmès al llarg de l’explicació, és la importància de tenir un programa de compliment ètic i normatiu a les nostres empreses per la quantitat de beneficis que ens pot aportar des de vessants molt diverses:

 • Transparència

 • Premissa per a la internacionalització de l’empresa.

–  Augmentar l’eficiència econòmica empresarial.

 • Apostar per una companyia de valor afegit.

 • Millora reputacional.

–  Millorar en canal comunicatiu entre l’Òrgan d’Administració, empleats i col·laboradors i socis.

 • Generalització del seu lliurament en operacions internacionals.

 • Crear una cultura de compliment normatiu i de managment empresarial.

I es que el legislador en aquest cas, no pretén castigar una mala conducta, com podria ser directament no tenir els programes de compliment i per tant no promoure aquesta ètica empresarial ni el comportament d’acord amb la llei (que tot pot arribar, com ha passat amb PRL i LOPD), però el cert, es que el que pretén el legislador i fomentar una empresa saludable i per lo tant es podria dir que protegeix a aquelles empreses que així ho proven.

congres-foto

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies