El passat 18 de març el Govern va decretar l’Estat d’Alarma a conseqüència de la gran crisi mundial originada per la pandèmia causada pel COVID-19. Va ser llavors quan el concepte ERTO va començar a introduir-se en el nostre dia a dia. Però,

 

Què és un ERTO?
Són les sigles que defineixen un Expedient Temporal de Regulació d’Ocupació. Això es tracta d’una autorització temporal per a les empreses mitjançant la qual poden procedir a la suspensió o reducció d’un o diversos contractes de treball durant un temps determinat.Aquestes mesures extraordinàries estaran subjectes al compromís de l’empresa de mantenir l’ocupació durant el termini de sis mesos des de la data de represa de l’activitat.
Quina és la seva durada?
La durada dels expedients de regulació temporal d’ocupació queda supeditada a la superació de les circumstàncies extraordinàries que han motivat la seva aplicació. En el cas de l’ERTO per força major originat pel COVID-19, no es pot estendre més enllà de el període en què es mantingui l’estat d’alarma decretat pel RD 463/2020 i les seves pròrrogues.

 

En què es diferencien l’ERO i el ERTO?
La principal diferència entre l’ERO i el ERTO és la temporalitat, ja que en un ERO la desvinculació és definitiva, la relació laboral entre l’empresa i el treballador queda finalitzada, mentre que en el ERTO aquesta es veu suspesa durant el temps que l’empresa veu la seva activitat frenada.Una altra particularitat d’aquest procediment temporal és que la companyia no ha d’abonar cap indemnització als empleats que es vegin afectats, ja que com hem dit la relació laboral no finalitza, sinó que resta suspesa.
Quan podem acudir al ERTO per força major?
Podem acollir-nos a l’ERTO per força major quan les pèrdues d’activitat en l’empresa  coma  conseqüència de la Covid-19 i de l’estat d’alarma, ens impliquin:
– Suspensió o cancel·lació d’activitats
– Tancament de locals d’afluència pública
– Restriccions en el transport i en la mobilitat de les persones i/o les mercaderies
– Falta de subministres que impedeixin continuar l’activitat
– Situacions urgents i extraordinàries degudes al contagi de la plantilla o l’adopció de mesures d’aïllament preventiu.
Quines conseqüències té sobre el treballador?
El treballador afectat per un ERTO cobrarà el 70% de la base de cotització en base a un càlcul amb els 180 últims dies cotitzats, o menys si no s’arriba a aquesta quantitat. Cal senyalar que tots els afectats podran cobrar l’atur, tot i que no hagin cotitzat el període mínim necessari para fer-ho.
L’atur que es percebi por aquesta circumstància no computa als efectes de consumir els períodes màxims de percepció establerts.
Cal que el treballador faci tràmit per accedir a la prestació?
No. L’empresa informa en l’aplicació de l’ERTO dels treballadors afectats i el Servei Públic d’Ocupació (SEPE) tramita les seves prestacions.
Cal que l’empresa segueixi pagant les assegurances socials al treballador?
En aquest punt hem de diferenciar segons la causa que motiva l’ERTO.En el cas que l’ERTO se sol·liciti per de força major, l’empresa no ha d’abonar les cotitzacions socials dels empleats afectats. En concret, el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, estableix que:• Els ERTEs convocats a partir de el 29 de febrer de 2020 a les empreses amb 50 empleats o menys no requeriran el pagament de les cotitzacions socials dels treballadors afectats.• Els ERTEs convocats a partir de el 29 de febrer de 2020 a les empreses amb més de 50 empleats comprometran a la companyia a fer-se càrrec de el 25% de les cotitzacions socials dels treballadors afectats.En el cas que l’ERTO se sol·liciti per causes tècniques, organitzatives, productives o econòmiques, l’empresa ha d’abonar el 100% de les cotitzacions socials corresponents.
Com afecta el ERTO a les vacances?
 Els treballadors afectats per un ERTO no generen dret a vacances mentre el seu contracte de treball es trobi suspès.Si, en canvi, s’ha optat per una reducció de jornada, l’empleat sí que disposa del dret a vacances de manera proporcional a les seves noves condicions contractuals.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies